top of page
logo week-23.png
shape-16.png
pics4site-29.png

81% מהישראלים מאמינים שהחברה הישראלית מפולגת ו/או מפולגת מאוד.

כ-28% מהנשאלים מציינים כי בעקבות מגפת הקורונה נקודת המבט שלהם כלפי החברה הערבית שלילית יותר. בקרב רוב הנשאלים (65%) לא נרשם שינוי.

21% מהנשאלים מאמינים שאתיופים מהווים לקבוצה המופלת ביותר לרעה בחברה הישראלית; 19% מאמינים כי הערבים-ישראלים הם המופלים ביותר לרעה.

57% מהישראליים מביעים עניין ללמוד אודות הקבוצות השונות בחברה הישראלית.

 

סקר לכידות חברתית בישראל, 2021

אי היציבות הפוליטית המתמשכת ובחירות חמישיות בפתח, מגפת הקורונה, אירועי מבצע "שומר החומות"/"עלות השחר"/טרור לאומני, האלימות ברחובות, קיטוב חברתי הולך וגובר, ואתגרים העומדים בפני מערכת היחסים של ישראל עם קהילות יהודיות בכל רחבי העולם – כל אלה מחריפים ומבטאים ביתר שאת את השסעים החברתיים המאתגרים את האיזון השברירי בין הקבוצות והמגזרים השונים בחברה הישראלית. הצורך להמשיך ולפתח דיון מעמיק ומעשי על לכידות חברתית בישראל, בעודנו שואפים למגר מגמות של שנאה, קיטוב ופילוג, הינו ברור. לאור ההתפתחויות הללו, הליגה נגד השמצה בישראל החליטה לעשות "קפיצת מדרגה" ולהרחיב את פעילותה לקידום לכידות חברתית בישראל.

בין ה-13-17 בנובמבר, 2022

הליגה נגד השמצה בישראל משיקה את  שבוע ישראל ללכידות חברתית

ועידת ישראל
ללכידות חברתית

יום רביעי, ה-16 בנובמבר, 2022
האנגר 11, תל אביב - יפו

אז מה יהיה לנו?​​

הליגה נגד השמצה תקיים זו הפעם החמישית את ועידת ישראל ללכידות חברתית – ועידה שמביאה פוליטיקאים, אנשי תקשורת, חברה, מחקר ומדיניות לשיח עומק על הסוגיות החברתיות הבוערות. 

shape-16.png
shape-15.png
pics4site-27.png
pics4site-32.png
pics4site-34.png

במסגרת השבוע תבקר הליגה נגד השמצה בקהילות שונות ברחבי הארץ ותבחן סוגיות ברמה המקומית והמוניציפלית כמו גם סוגיות על כמו ממלכתיות ועוד.

shape-15.png
shape-16.png
pics4site-13.png
shape-15.png
shape-16.png
pics4site-31.png

בשבועות שקודמים לועידה, במהלכה ולאחריה ישתתפו אלפי תלמידים בתכנית חינוכית שמטרתה היכרות עם החברה הישראלית על אתגריה כמו גם על ההזדמנויות והאפשרויות לקידומה של חברה משותפת.

כבכל שנה תפרסם הליגה נגד השמצה בישראל את מדד ישראל ללכידות חברתית – סקר שנתי הבוחן את מצבה של הלכידות החברתית בישראל, הגורמים התורמים לפילוג/אחדות וכן סוקר עמדות של ישראלים בסוגיות חברתיות אקטואליות.

shape-15.png
pics4site-14.png
ADL-28.png
bottom of page